Tuneliavimas

Per daugelį metų sukaupta patirtis leidžia mums įveikti net ekstremalias situacijas. Tuneliavimą atliekame mikrotuneliavimo ir gręžimo slėgimo technologijomis būdu.